İnsanlar ölməyə hazırdır: Azərbaycan Ermənistan konflikti yerli əhalinin gözündən

İnsanlar ölməyə hazırdır: Azərbaycan Ermənistan konflikti yerli əhalinin gözündən

https://www.tvnet.lv/7023474/cilveki-ir-gatavi-mirt-armenijas-un-azerbaidzanas-konflikts-vietejo-acis