Şahira Nəim

Məzun

2023-cü ildə Şahira Nəim Ca Foscari Venesiya Universitetini Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatı və İnstitutları ixtisası üzrə bitirib.

Onun əsas maraqlarına geosiyasət, beynəlxalq münasibətlər və immiqrasiya daxildir.

Son bir neçə il ərzində o, həm İtaliyada, həm də Oman, İordaniya və Azərbaycan kimi xaricdə çoxsaylı təlimlərdə iştirak etmişdir. Magistrlik dissertasiyası üçün o, LPG istifadəsinin daha dərin təhlilini ehtiva edən LPG tədqiqatını Standart Ərəb dilindən İtalyan dilinə tərcümə edib. Şahira Nəim hazırda Topçubaşov Mərkəzində təcrübəçi kimi Orta Asiyada Pakistan və Hindistan münasibətləri və Ermənistanla Hindistan münasibətlərini araşdırır.

Copyright © Top-center.org