Cavid Rəhimli

Məzun

Cavid Rəhimli Bakı Dövlət Universitetində sonuncu kurs hüquq tələbəsidir. Cavid gənclərlə iş sahəsində fəaliyyət göstərməklə yanaşı, ELSA Azərbaycanda Baş Katibi, Gənc Avropa Səfirləri Şəbəkəsinin İdarə Heyəti üzvü kimi çalışmışdır. Onun əsas maraq dairəsi beynəlxalq ümumi hüquq, geosiyasət, konfliklərin həll edilməsi və korrupsiya kimi mövzulardır.

Copyright © Top-center.org