Fuad Kərimli

Məzun

Fuad Kərimli bakalavr təhsilini Türkiyənin İstanbul şəhərindəki Mərmərə Universitetində Siyasi Elm və Beynəlxalq Münasibətlər üzrə bitirib.  Onun maraq dairələrinə sülh və münaqişə tədqiqatları, siyasi fəlsəfə, Yaxın Şərq və Şimali Afrika regionunun tarixi və cari siyasi dinamikası daxildir.

Copyright © Top-center.org