Askar Muzaffar

Məzun

Askar Muzaffar Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə bakalavr təhsili alır. Onun maraq sahəsi əsasən Mərkəzi Asiya və onun təkamül siyasi tarixini əhatə edir. 

Copyright © Top-center.org