Ariz Hüseynov

Ekspert

Ariz Hüseynov Xəzər Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və siyasi elmlər kafedrasında müəllimdir. Vaxtilə Bakı Dövlət Universitetində və Qafqaz Universitetində dərs deyib. Onun araşdırma sahələri və mövzuları enerji siyasəti, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, geosiyasət və təhlükəsizlik sahələrini əhatə edir. Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilmiş ISSICEU (Intra- and Inter-Societal Sources of Instability in the Caucasus and EU Opportunities to Respond) layihəsi çərçivəsində tədqiqatçı kimi Azərbaycanda şiə dini qrupları və logistika dəstəyi barədə məlumat toplamış və hesabat hazırlamışdır. Strateji Araşdırmalar Mərkəzində (SAM) çalışdığı zaman Azərbaycanın Şərqi Avropa ölkələri ilə xarici və enerji əlaqələrinə dair araşdırmalar aparmışdır.