Mələk Novruzova 

Məzun

Mələk Novruzova Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetində Türk Dünyası İqtisad Fakültəsində Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsidir. Onun araşdrma sahələrinə Ölkələr arası beynəlxalq ticatin təhlili, ölkələrin logistik əhəmiyyəti və Avropa Birliyində Brekzitin təsir etdiyi sahələrin təhlili daxildir. 


 

Copyright © Top-center.org